Самоосвіта


Самоосвіта як підвищення компетентності педагога

    А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище. У цьому й полягає основна місія сучасного викладача. Вже не достатньо бути на уроці та поза ним актором, режисером, діловодом, диригентом, дипломатом, психологом, новатором і компетентним фахівцем. Модель сучасного викладача передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються у щоденний викладацькій  праці.

Сьогодення вимагає творчого педагога, тому що творчу особистість може навчити і виховати тільки творча особистість. Творчість викладача виявляється насамперед у прагненні і вмінні постійно вдосконалювати свою майстерність, відкидати застарілі і знаходити нові, більш досконалі методи практичної реалізації вимог часу, творчо застосовувати надбання передового досвіду, досліджувати свою роботу і роботу колег. На нашу думку, вирішальний вплив на якість і ефективність підвищення майстерності має повсякденна індивідуальна діяльність педагогічного працівника: 

- вивчення документів і матеріалів, які забезпечують професійний інтерес; 

- рефлексія й аналіз власної діяльності; 

- накопичення інформації з педагогіки, психології, методики; 

- створення бази кращих конспектів уроків, позаурочних заходів; 

- розробка наочності; постійна робота над методичною темою, якою зацікавлений педагог;

- складання дидактичного матеріалу, завдань, тестів; 

- виконання індивідуальних завдань у груповій роботі;  

- розробка навчальних посібників, методичних рекомендацій тощо.