Положення КК НМетАУ

Положення про навчально-методичний кабінет
Положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про проведення конкурсу методичних розробок
Положення про відвідування занять викладачами
Положення про ведення журналу навчальних занять
Положення про навчально-методичне забезпечення
Положення про науково-дослідну роботу студентів
Положення про планування та облік професійної діяльності педагогічних працівників
Положення про педагогічну раду 
Положення про методичну раду
Положення про школу молодого викладача 
Положення про наставництво  
Положення про директорські контрольні роботи
Положення про оцінювання залишкових знань та післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь студентів  у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін (положення та додатки)