Особливості формування компетентності педагогічних працівників через їх самоосвіту

РАДА ДИРЕКТОРІВ ЗВО І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(від 20 грудня 2018р.)
 Особливості формування компетентності педагогічних працівників через їх самоосвіту
Воронова І.І., заст.директора
Дніпровського міського базового технікуму
зварювання та електроніки ім..Є.О.Патона
.
            Надання якісної сучасної освіти, не можливе без постійного професійного розвитку педагогічних працівників та їх відповідності нагальним потребам суспільства в процесі формування компетентнісного, усебічно розвиненого ат конкурентоспроможного фахівця.
            Важливим фактором відповідності є самоосвіта як цілеспрямована, визначеним способом здійснювана діяльність педагога з оволодіння загальнолюдським досвідом, методологічними та спеціальними знаннями, професійними вміннями і навичками, необхідними для удосконалення педагогічного процесу. Поза самоосвітою та саморозвитком ідея особистісного та професійного зростання викладача є нездійсненою.


В основу організації самоосвіти педагогічних працівників покладено такі принципи:
-          систематичність і послідовність самоосвіти через впровадження індивідуальних, колективних та цільових методів самовдосконалення викладачів і контроль їх професійного зростання;
-          направленість самоосвіти на практичну діяльність педагога відповідно до сучасних трансформацій суспільства, реформування системи освіти, розвитку технологій;
-          комплексність самоосвіти через врахування психолого-педагогічних аспектів освітньої діяльності: педагогічна рефлексія, професійне вигорання, освітній тайм-менеджмент.
З метою вдосконалення організації самоосвіти викладачів Рада директорів рекомендує:
-          активізувати самоосвітню діяльність педагогічних працівників з врахуванням сучасних її методів у процесі формування компетентностей студентів та підвищення власної професійної майстерності;
-          використовувати інформаційні ресурси сучасних платформ масових відкритих онлайн-курсів для самоосвіти;
-          створити необхідні умови для підвищення мотивації викладачів щодо власного професійного вдосконалення через формування обласного інформаційного центру обміну досвідом та запровадження моніторингу результативності самоосвіти;
-          здійснювати диференційований підхід до роботи з різними категоріями педагогічних працівників з врахуванням їх здібностей до самоосвіти та психологічних особливостей;
посилити роботу щодо формування конкурентоздатного педагога в умовах реалізації сучасних освітніх та громадських проектів, пошуково- і науково-дослідної діяльності, участі у професійних конкурсах, тренінгах та психолого-педагогічних семінарах, конференціях.