Особливості формування компетентності педагогічних працівників через їх самоосвіту

РАДА ДИРЕКТОРІВ ЗВО І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(від 20 грудня 2018р.)
 Особливості формування компетентності педагогічних працівників через їх самоосвіту
Воронова І.І., заст.директора
Дніпровського міського базового технікуму
зварювання та електроніки ім..Є.О.Патона
.
            Надання якісної сучасної освіти, не можливе без постійного професійного розвитку педагогічних працівників та їх відповідності нагальним потребам суспільства в процесі формування компетентнісного, усебічно розвиненого ат конкурентоспроможного фахівця.
            Важливим фактором відповідності є самоосвіта як цілеспрямована, визначеним способом здійснювана діяльність педагога з оволодіння загальнолюдським досвідом, методологічними та спеціальними знаннями, професійними вміннями і навичками, необхідними для удосконалення педагогічного процесу. Поза самоосвітою та саморозвитком ідея особистісного та професійного зростання викладача є нездійсненою.