Еразмус+


ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів (Programme Countries) Програми Еразмус+. Країнами-членами (Partner Countries) Програми виступають 28 держав-членів ЄС; країни Економічного Союзу: Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн; країни-кандидати: Туреччина, Македонія та Сербія (з 2018 р.). Бюджет програми на 2014-2020 роки складає 14,7 млрд. євро.


ЗАПРОПОНОВАНІ ДЛЯ НАС НАПРЯМКИ

КА1.    МІЖНАРОДНА КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ – короткострокові програми обміну: на навчання (3-12 міс.) та на практику (2-12 міс.) для українських (молодших) бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів; викладання / підвищення кваліфікації / на стажування (від 5 днів до 2 міс.) для викладачів та працівників закладів вищої освіти.

Хто може організовувати програми обміну?

-  Один заклад вищої освіти з країни-члена Програми та один заклад вищої освіти країни-партнера Програми Еразмус+ (додатково всі інші організації для проходження студентських практик). Координаторами проектів виступають Національні Агентства Еразмус+ країн-членів Програми.


Хто може брати участь?
    - Студенти (молодші бакалаври, бакалаври, магістри, аспіранти, докторанти)
     - Викладачі
     - Адміністративний персонал


КА2: Проекти співпраці

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АЛЬЯНСИ ЗНАНЬ (як партнери) - розроблення нових, інноваційних та міждисциплінарних підходів до викладання й навчання, розроблення освітніх курсів на основі вже існуючого потенціалу експертизи та інновацій інституцій; стимулювання підприємництва і підприємницьких навичок викладацького складу; сприяння обміну знань, залучення підприємств у навчальний процес.

СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА (як партнери) - розробка і впровадження інноваційних практик на організаційному, місцевому, регіональному, національному або європейському рівні.


КА3 Підтримка реформ у сфері вищої освіти

Цілі:

Підтримка напрацювань/розробок Європейського Союзу в сфері освітньої політики задля досягнення кращого системного розвитку і впливу.

Основні види діяльності за напрямом: 

Підтримка Відкритого методу координації, порядок денний з модернізації вищої освіти, Болонський процес 

Розвиток і запровадження інструментів прозорості ЄС (ЄКТС, ...) 

Визнання кваліфікацій (NARIC – Національний інформаційний центр офіційного визнання свідоцтв про освіту) 

Мережа експертів з реформування вищої освіти у країнах-сусідах та країнах-кандидатах (Higher Education Reform Experts - HERE)

Міжнародний діалог щодо освітньої політики 

Всесвітня асоціація випускників 

Міжнародна привабливість і пропагування вищої освіти