Генеральна проблема роботи коледжу: «Освітня діяльність коледжу щодо пошуку ефективних шляхів входження до світового медіа-простору, моделей і форм організації процесу формування майбутнього спеціаліста»

Продовження роботи педагогічного колективу коледжу над проблемами:
  • підвищення якості освіти;
  • розробка сучасного навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін;
  • моніторинг якості знань студентів та боротьба з неуспішністю
Основними зав данями забезпечення успішного, стабільного ефективного розвитку Криворізького коледжу НМетАУ є:
– організація всієї діяльності в коледжі в рамках законодавства України в галузі освіти, державних стандартів, бюджетної та фінансової дисципліни;
– удосконалення форм і методів навчально-виховної роботи, орієнтуючись на інтеграційні процеси в суспільстві та національну складову світогляду особистості, формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження у студентів моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватись  в сучасних умовах;
– забезпечення дотримання законності та порядку, охорони здоров’я та соціального захисту студентів, створення необхідних умов для реалізації студентами їхніх здібностей і талантів, сприяння здоровому способу життя;
– забезпечення належних умов для діяльності органів студентського самоврядування;
– забезпечення і розвиток матеріально-технічної бази, забезпечення належних побутових умов;
– підготовка молодших спеціалістів з урахуванням реальних вимог ринку праці;
– забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, підвищення їх соціального статусу;
– закріплення позитивних зрушень в роботі щодо створення та видання змістовних сучасних підручників, методичних розробок та іншої навчально-методичної літератури.
– забезпечення належного навчально-методичного рівня викладання дисциплін у повному обсязі та з урахуванням компетенцій майбутніх робітників;
–  забезпечення умов для підвищення якості освіти відповідно до сучасних умов.
–  впровадження інтерактивних методів у навчально-виховний процес
– оптимальне поєднання традиційних та нових технологій при викладанні дисциплін.
– створення електронного ресурсного забезпечення навчального процесу.
– продовження роботи по впровадженню інформаційно-комп’ютерних технологій.
– підвищення фахової майстерності викладачів.
– забезпечення постійного обміну передовим педагогічним досвідом.
 – організація роботи з обдарованою молоддю.
– інтеграція та тісне співробітництво коледжу з вищими навчальними закладами та виробництвами.