ПРО АКТУАЛЬНЕ!!!

У Науково-методичному центрі ВФПО 11 лютого п.р. відбулося засідання сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН. У ньому брали участь Олег Шаров, генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти та Світлана Дідусенко, начальник відділу змісту освіти та модернізації освітнього процесу головного управління вищої освіти і освіти дорослих директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН. Редакція «Освітньої траєкторії» мала змогу поспілкуватися з представниками Міністерства освіти і науки України щодо актуальних питань. 

Посилання на статтю: https://nmc-vfpo.com/wp-content/uploads/2021/02/sichen-2021.pdf

Особливості формування компетентності педагогічних працівників через їх самоосвіту

РАДА ДИРЕКТОРІВ ЗВО І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(від 20 грудня 2018р.)
 Особливості формування компетентності педагогічних працівників через їх самоосвіту
Воронова І.І., заст.директора
Дніпровського міського базового технікуму
зварювання та електроніки ім..Є.О.Патона
.
            Надання якісної сучасної освіти, не можливе без постійного професійного розвитку педагогічних працівників та їх відповідності нагальним потребам суспільства в процесі формування компетентнісного, усебічно розвиненого ат конкурентоспроможного фахівця.
            Важливим фактором відповідності є самоосвіта як цілеспрямована, визначеним способом здійснювана діяльність педагога з оволодіння загальнолюдським досвідом, методологічними та спеціальними знаннями, професійними вміннями і навичками, необхідними для удосконалення педагогічного процесу. Поза самоосвітою та саморозвитком ідея особистісного та професійного зростання викладача є нездійсненою.

Еразмус+


ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів (Programme Countries) Програми Еразмус+. Країнами-членами (Partner Countries) Програми виступають 28 держав-членів ЄС; країни Економічного Союзу: Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн; країни-кандидати: Туреччина, Македонія та Сербія (з 2018 р.). Бюджет програми на 2014-2020 роки складає 14,7 млрд. євро.

STEM-освіта


STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять.

Це напрям в освіті, при якому в навчальних програмах посилюється природничо-науковий компонент + інноваційні технології. Технології використовують навіть у вивченні творчих, мистецьких дисциплін.
Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics). Це напрям в освіті, при якому в навчальних програмах посилюється природничо-науковий компонент + інноваційні технології. Технології використовують навіть у вивченні творчих, мистецьких дисциплін.
Генеральна проблема роботи коледжу: «Освітня діяльність коледжу щодо пошуку ефективних шляхів входження до світового медіа-простору, моделей і форм організації процесу формування майбутнього спеціаліста»

Продовження роботи педагогічного колективу коледжу над проблемами:
  • підвищення якості освіти;
  • розробка сучасного навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін;
  • моніторинг якості знань студентів та боротьба з неуспішністю